600.000 € για την υποστήριξη επιχειρήσεων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Χρηματοδότηση 600.000 € για την υποστήριξη επιχειρήσεων

των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης:  «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές, στους δήμους της Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό της πράξης, η οποία προβλέπει τα εξής:

Ο Δήμος Λεβαδέων, ως επικεφαλής εταίρος, θα αναπτύξει καινοτόμο Ψηφιακό Παρατηρητήριο και ψηφιακά εργαλεία Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων στην Περιοχή Παρέμβασης της ΒΑΑ/ΟΧΕ (Αστικά Κέντρα) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Στόχος του έργου είναι:

  • Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού.
  • Η ανάδειξη της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα και καλών πρακτικών.
  • Η ολοκληρωμένη ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζομένων και η πρόσβαση σε μεθοδολογίες και ψηφιακά εργαλεία.
  • Η καταγραφή του επιχειρηματικού κλίματος και των προβλημάτων μέσω ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς.
  • Η δημοσιότητα για την ενημέρωση, την δικτύωση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης της πράξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Οφείλουμε να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις εκείνες που επιδιώκουν να εκσυγχρονιστούν, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Σε αυτή την κατεύθυνση αποφασίσαμε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  της εξαιρετικά στοχευμένης δράσης, την οποία σχεδίασε η Διαδημοτική Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων , Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων. Μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης 600.000 ευρώ, οι εμπλεκόμενοι δήμοι θα προχωρήσουν σε αποτύπωση του επιχειρηματικού κλίματος και των προβλημάτων της αγοράς, και κυρίως θα προβούν σε σειρά δράσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές».

Σχετικά