Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

 «Έγκριση χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων στους Δήμους της Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων»

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στους Δήμους της Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας συγχαίρει τον Δήμο Λεβαδέων για την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δηλώνει την αμέριστη στήριξη του και την διάθεση συνεργασίας του, ώστε η υλοποίηση της Πράξης αυτής να αποβεί σε όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία, αν και επιδεικνύει μια αξιόλογη αντοχή, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις γνωστές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του κορονοϊού, οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και βέβαια η ακριβή ενέργεια.

Σχετικά