Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, συνολικού αριθμού 16 ατόμων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την Υπηρεσία Καθαριότητας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την αίτηση

Σχετικά