Απογραφή 2021: O μόνιμος πληθυσμός όλων των Κοινοτήτων και της πόλης του Δήμου Aλιάρτου-Θεσπιέων

Από τη Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώθηκαν στις (21/4/2023) τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού − Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 4772/2021 (Α 17).

Με βάση αυτά ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων κατά Δημοτική Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα, έχει ως εξής:

Σχετικά