Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σταθεροποίηση βραχώδων πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνα – Αγίου Νικολάου

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023 στη Γραφεία του Δήμου Θηβαίων, μεταξύ του Δημάρχου Θηβαίων, που Γιώργου Αναστασίου και του κου Δημητρίου Κοροπούλη, νόμος εκπροσώπου της εταιρείας «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε», η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σταθεροποίηση βραχώδων πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνα – Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού 1.830.776,09 ευρώ (2.270.162,35 ευρώ με ΦΠΑ.
Κατόπιν απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: «Μέτρα σταθεροποίησης βραχώδων σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας – Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο της δράσης «Προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και την υποβολή πρότασης στην Πράξη με τίτλο: «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αφορά την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το ποσό των 415.066,34 ευρώ από τους ίδιους Πόρους του Δήμου Θηβαίων και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΠΕ.

Σχετικά