Απόστολος Γκλέτσος: Οι θέσεις μας για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στη Στερεά Ελλάδα

Ο συνδυασμός Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση, με επικεφαλής τον υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Απόστολο Γκλέτσο, παρουσιάζει συνοπτικά πέντε βασικές θέσεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην περιφέρεια μας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

 1. Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και οι καμένες δασικές εκτάσεις θα παραμείνουν δάση. Δεν θα επιτρέψουμε στα συμφέροντα της ενέργειας να δρουν ανενόχλητα στην Στερεά Ελλάδα. 

2. Θα κηρύξουμε την Στερεά Ελλάδα υπερκορεσμένη από ανεμογεννήτριες και θα εμποδίσουμε την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών αιολικών πάρκων, νέων μέγα φωτοβολταϊκών πάρκων και των νέων γίγα φωτοβολταϊκών πάρκων στον Ευβοϊκό και τον Κορινθιακό Κόλπο, τουλάχιστον έως να συνταχθεί ενιαίο χωροταξικό σχέδιο για την εγκατάσταση των ΑΠΕ. 

3. Θα απαιτήσουμε ως Περιφέρεια μέρισμα ενέργειας από όλα τα ήδη ανεπτυγμένα αιολικά και μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες των ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων συμπολιτών μας. Το τέλος που δίνουν στους Δήμους και στους κατοίκους είναι ελάχιστο, είναι ψίχουλα. Θα διεκδικήσουμε να χρηματοδοτήσουν ενεργειακά πάρκα σε κάθε Δήμο για τις ενεργειακές ανάγκες των ενεργειακά φτωχών, ως κοινωνική υποχρέωση και αντισταθμιστικό όφελος στους Δήμους που τους φιλοξενούν. 

4. Θα δημιουργήσουμε Ενεργειακές Κοινότητες με τους Δήμους και τα ΤΟΕΒ για τις ενεργειακές τους ανάγκες, με χρηματοδότηση του Υπουργείου, της ΕΕ αλλά και των επιχειρηματιών ενέργειας, ως αντισταθμιστικό μέτρο υπέρ των τοπικών κοινωνιών.

 5. Θα χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων της Περιφέρειας, του δημοτικού φωτισμού και των οδικών κόμβων της Περιφέρειας, των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και άλλων υγειονομικών φορέων της Περιφέρειας και την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από ΑΠΕ.

Σχετικά