Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά