Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, οκτώ (8) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για εργασίες καθαρισμού και προστασίας για την πρόληψη και αποφυγή πυρκαγιών σε περιαστικό πράσινο και σε κάθε χώρο πρασίνου.

Αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά