Προσλήψεις στο Δασαρχείο Θηβών

Το Δασαρχείο Θηβών ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στο Δασαρχείο Θηβών της Ε.Ε.Δ.Π.Θ.-Σ.Ε.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται από την τελευταία ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχής ευθύνης.

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasthivas@eedpts.ypen.gr από Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 23/10/2023.

Δείτε αναλυτικά:View Fullscreen

Σχετικά