Σχολεία: Τι αλλάζει με τις απουσίες από τον Σεπτέμβριο

Μια νέα εφαρμογή επιτρέπει στους γονείς να ενημερώνονται άμεσα για τις απουσίες των παιδιών τους από το σχολείο μέσω διαδικτύου.

Οι απουσίες ψηφιοποιούνται και θα είναι πλέον διαθέσιμες online για να τις βλέπουν οι γονείς μέσα από την πλατφόρμα eparents ΕΔΩ.

Συνολικά ο μαθητής μπορεί να κάνει 114 απουσίες εκ των οποίων οι 75 θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες.

Οι νέοι κανόνες στα σχολεία

  • Ψηφιοποίηση Απουσιών: Η πλατφόρμα e-parents θα παρέχει στους γονείς πρόσβαση στις απουσίες των μαθητών, τις βαθμολογίες και άλλα δεδομένα που καταχωρούνται στο myschool.
  • Απαγόρευση Διαγραφής Απουσιών: Οι απουσίες δεν θα διαγράφονται στο τέλος της χρονιάς, με ρητές εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους.
  • Διαχωρισμός Απουσιών: Οι απουσίες θα διαχωρίζονται σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες (40-75). Οι γονείς μπορούν να δικαιολογούν έως 2 ημέρες, ενώ για περισσότερες απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
  • Επανέρχεται η Πενθήμερη Αποβολή: Μέχρι τώρα η αυστηρότερη ποινή ήταν η διήμερη αποβολή.
  • Αλλαγή Τμήματος: Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορεί να προχωρεί πιο εύκολα σε αλλαγή τμήματος και θα μειωθεί η γραφειοκρατία για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Κόστος Φθορών και Βανδαλισμών: Οι ηθελημένες φθορές και βανδαλισμοί θα βεβαιώνονται στην οικογένεια του δράστη.
  • Απαγόρευση Χρήσης Κινητών: Η χρήση κινητών τηλεφώνων παραμένει απαγορευμένη εντός σχολικού περιβάλλοντος. Μαθητές που διαρρέουν προσωπικά δεδομένα ή εκθέτουν συμμαθητές τους στο διαδίκτυο θα εκδιώκονται άμεσα από το σχολείο.

Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης και στην ενίσχυση της πειθαρχίας στο σχολικό περιβάλλον.

Σχολεία: Έρχεται και το ψηφιακό φροντιστήριο

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο ξεκινά την πρώτη του πιλοτική φάση με δύο μαθήματα του Γυμνασίου: Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, το πρόγραμμα θα επεκταθεί στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα μαθήματα για τις Πανελλήνιες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, τα μαθήματα θα διεξάγονται είτε ζωντανά είτε μέσω βίντεο. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης υλικό για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών και εξατομικευμένη υποστήριξη.

Οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές μέσω chat για να λύσουν τις απορίες τους.

Αναβαθμίζεται και το MySchool – Απουσιολόγιο ηλεκτρονικό

Η πλατφόρμα MySchool, ένα σύστημα που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες διοίκησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εξυπηρετεί 16.000 σχολικές μονάδες, διαχειρίζεται 1,5 εκατομμύριο μαθητές και 140.000 εκπαιδευτικούς.

Ο επανασχεδιασμός της πλατφόρμας επικεντρώνεται στην τεχνολογική αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του λογισμικού της, με σκοπό τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών των σχολείων. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παραδοσιακών υπηρεσιακών εντύπων, όπως το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, με ψηφιακές μορφές, καθώς και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και των δεδομένων.

Ο στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος εφαρμογών, όπως εφαρμογές τηλεκπαίδευσης και εφαρμογές που απευθύνονται σε γονείς και κηδεμόνες.

Σχετικά