ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πιθανή διακοπή νερού στην Δημοτική Ενότητα Θεσπιών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ. Ε. θΕΣΠΙΕΩΝ

Αύριο, Παρασκευή 14 Ιουνίου,

ενδέχεται να γίνει διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων, από 08.00 έως 11.00.

λόγω επιβεβλημένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ για διενέργεια εργασιών πυροπροστασίας,
κατόπιν υπόδειξης της Δνσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βοιωτίας.

                                       Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
                                             Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων

Σχετικά