Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων-Δείτε τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων ορίστηκε για την Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 20:00 με τα κάτωθι θέματα:

        Ι. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ OIKONOMIKΩN  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (5η ) .(Η 219/2024 Απόφαση  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων)

IΙ. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Λεβαδέων επί της οδού Αραχώβης και παρόδου νότια αυτής. (Η  228/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στο ΚΧ 485 στις Πιν.3Ν-10Ν επί του τμήματος της οδού Έρκυνας μεταξύ των οδών Θουκυδίδου και Ξενοφώντος (1/2015 ΠΑ) και πιο συγκεκριμένα επί της ιδιοκτησίας Αρετής Αγραφιώτη λόγω παράβασης των προθεσμιών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη οριστική άρση της ρυμοτοτομικής απαλλοτρίωσης με ταυτόχρονη επιβολή τμήματος της ιδιοκτησίας ως εισφοράς γης λόγω πολεοδομικής αναγκαιότητας για τη διατήρηση της οδού Έρκυνας (Η  226/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

IV.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Έγκριση ακύρωσης λειτουργίας της Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » ΕλικώναΤροποποίηση της υπ΄αριθμ. 136/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συμμετοχής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ στην Καστοριά»V. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 1.000 τόνων, θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε πλωτές εγκαταστάσεις εντός θαλάσσιας έκτασης (40) στρεμμάτων στην θέση Όρμος Βουρλιά, Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας GRECO FISH Ι.Κ.Ε.»

Σχετικά