Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Bοιωτία, ζήτησε ο Λευτέρης Κτιστάκης από τον Νικολακόπουλο

Την Πέμπτη 20η Ιουνίου 2024, ο βουλευτής Βοιωτίας κ. Λευτέρης Κτιστάκης συναντήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Υφυπουργό κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Ο κ. Κτιστάκης ζήτησε την γενικότερη ενίσχυση των Αστυνομικών μονάδων της Βοιωτίας, αναφέρθηκε δε συγκεκριμένα στη μεγάλη και πολύπλευρη επιβάρυνση του Αστυνομικού Τμήματος Θήβας λόγω της ύπαρξης του καταυλισμού των ρομά, των δυο δομών παράνομων μεταναστών, καθώς επίσης και των μεταγωγών από τα δύο καταστήματα κράτησης στον Ελεώνα. Επιπρόσθετα, έγινε ειδική αναφορά στις περιοχές της Βοιωτίας που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα με την εγκληματικότητα, όπως η περιοχή του Ορχομενού και εσχάτως, του Δηλεσίου.

Ο κύριος υπουργός παρουσίασε με την σειρά του τα όσα ήδη έχουν γίνει για την αστυνόμευση στον νομό μας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν στο εγγύς μέλλον καθώς τα προβλήματα παραβατικότητας χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων παρεμβάσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στον νομό μας αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση των αστυνομικών τμημάτων της Βοιωτίας.

Σχετικά