Επανάσταση 1821. Η Ιστορία του Ελληνικού ξεσηκωμού από τη Διασπορά

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η Ελληνική Επανάσταση άρχισαν από τη Διασπορά. Η ορθόδοξη πίστη και η ελληνική γλώσσα είναι ακόμα οι δύο στυλοβάτες του έθνους μας, intra και extra muros, εντός και εκτός των τειχών. Ο François Pouqueville με την Histoire de la Régénération de la Grèce (1824) δίνει την πρώτη περιγραφή της Ελληνικής Επανάστασης εν τω γίγνεσθαι. Και με την ολοκλήρωση της Ανεξαρτησίας ο Αλέξανδρος Σούτσος με την Histoire de la Révolution Grecque (1829) επιχειρεί την πλήρη καταγραφή. Αμφότεροι οι τόμοι εκδίδονται στο Παρίσι. Εάν θέλει αρετήν και τόλμην…

Διαβάστε Περισσότερα