“Παρέμβαση εναντίωσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την αδειοδότηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην προστατευόμενη περιοχή των Γερανείων”

Σύμφωνα με την αρ. 12/24 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. που πάρθηκε, ο Σύνδεσμος ανέθεσε σε εξειδικευμένο επιστημονικό σύμβουλο τη σύνταξη και κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες στηρίζονται σε νομικές διατάξεις σχετικά με την διαδικασία και την θέση εγκατάστασης αιολικών σταθμών, κατά των διοικητικών πράξεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ως κάτωθι: Α) Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006138/2024 βεβαίωσης παραγωγού ειδικών έργων που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 298.2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 298.2 MW…

Διαβάστε Περισσότερα