Δήμος Τανάγρας: Ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό έργο : “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Οινοφύτων”, προϋπολογισμού 496.000,00 €

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, ο Δήμαρχος Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε τη σύμβαση του έργου  “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δ.Ε. Οινοφύτων” με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας του έργου Α.Σ.Α. Α.Τ.Ε. που αναδείχθηκε με μέση έκπτωση 51,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 496.000,00 € με ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Τανάγρας.  Η μελέτη  αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Οινοφύτων, και συγκεκριμένα στους οικισμούς Αγίου Θωμά, Κλειδιού και Οινόφυτα, συνολικού μήκους περίπου 1.000 μέτρων. Όλες…

Διαβάστε Περισσότερα