Θετική αξιολόγηση έργων Δήμου Θηβαίων

Θετική αξιολόγηση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου και τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων 

Στις 23 Απριλίου 2019 αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ σε αθλητικές εγκαταστάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον πίνακα, από το συνολικό αριθμό των 51 προς ένταξη αιτήσεων χρηματοδότησης, αξιολογήθηκε θετικά στη 39η θέση η αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων “Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος”» προϋπολογισμού 828.385,99 €, η οποία αφορά κυρίως σε αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου και την προσαρμογή αυτού στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα δημόσια κτήρια.

Στις 17 Μαΐου 2019 αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης για «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον πίνακα, από το συνολικό αριθμό των 56 προς ένταξη αιτήσεων χρηματοδότησης, αξιολογήθηκε θετικά στη 14η θέση η αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» προϋπολογισμού 1.318.881,00 €, η οποία σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βοιωτίας στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην εμπορική περιοχή του κεντρικού πυρήνα της πόλης της Θήβας. Ο προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις του Δήμου Θηβαίων ανέρχεται στο ποσό των 1.148.561,00 € 

Σχετικά