ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΘΗΒΑΣ

Στα πλαίσια της κατάθεσης πρότασης για τη λειτουργία ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στο ΔΙΕΚ ΘΗΒΑΣ , παρακαλούνται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι/ες να δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας (1η επιλογή το 1 ,κλπ) , ποιες από τις παρακάτω ειδικότητες τους ενδιαφέρουν.

Δείτε τις νέες προτεινόμενες ειδικότητες που αναμένονται να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Θήβας κατά την περίοδο 2019-2020, στο παρακατω link
https://docs.google.com/forms/d/1XW_ETe97z7IruHmrfI1jVMhtP_ObKdJAOOzO3-ZK5qo/viewform?edit_requested=true

Σχετικά