Δύο δημοπρασίες οχημάτων και μοτοσυκλετών από 300 ευρώ

Δύο δημοπρασίες οχημάτων και μοτοσυκλετών με τιμές που ξεκινούν από 300 ευρώ θα πραγματοποιηθούν σε δύο τελωνεία της χώρας την επόμενη εβδομάδα. Ειδικότερα οι δημοπρασίς θα γίνουν στα τελωνεία Λάρισας και Τρικάλων. Δείτε τους πίνακες των οχημάτων που δημοπρατούνται στα παρακάτω ενεργά link:

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Λάρισας (26-06-2019)Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Τελωνείου Τρικάλων (28-06-2019)

Σχετικά