Τρεις νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπύρος Νικολάου

Υπεγράφησαν, στις 28/8/2019,  από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου, οι ακόλουθες τρεις (3) νέες  συμβάσεις έργων :

1. “Βελτίωση και Αναβάθμιση Πλατείας Ταχίου”  ποσού 154.740,77 € (με ΦΠΑ) 

2.  “Αναβάθμιση της διαμόρφωσης πλατείας στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία παιδικής χαράς” , ποσού 59.288,03  € (με ΦΠΑ)

3. “Αποπεράτωση χώρων ταφής Νεκροταφείου Βαγίων (Α’ Φάση)”, ποσού, 67.368,27 € (με ΦΠΑ)

Ανάδοχη εταιρεία των εν λόγω έργων είναι η «ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΜΑΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..»  Τα έργα είναι εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019, με πιστώσεις προερχόμενες: α) για το έργο στο Τάχι από τη ΣΑΕΠ 766 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) για το έργο στο Πυρί από ΣΑΤΑ και Ιδίους Πόρους, γ) για το έργο στα Βάγια από ΣΑΤΑ και Ιδίους Πόρους. 

Οι διαμορφώσεις στις Πλατείες Ταχίου και Πυρίου  καθίστανται απαραίτητες και στόχο έχουν να αποτελέσουν  πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής, ενισχύοντας την σχέση τους με τον κοινόχρηστο χώρο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους. 

Ο σχεδιασμός τους αφορά στην κατασκευή χώρων κίνησης, στάσης, πρασίνου, επιστρώσεις με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων αλλά και  κατασκευή παιδικών χαρών και στις δύο πλατείες. Επίσης, στην πλατεία Ταχίου θα βελτιωθεί και το υπάρχον γήπεδο  μπάσκετ. 

Τέλος, το έργο αποπεράτωσης χώρων ταφής στο νέο Νεκροταφείο Βαγίων (Α’ Φάση)  περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του κοιμητηρίου και την  κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η κατασκευή μέρους του έργου από τον πρώην Δήμο Βαγίων. 

Σχετικά