Σε αυτές τις περιοχές έρχονται επιστροφές χρημάτων σε καταναλωτές ρεύματος

Καλά τα νέα για καταναλωτές ρεύματος σε περιοχές που λειτουργούν ΑΠΕ. Οριστικοποιούνται το επόμενο διάστημα τα ποσά που θα πιστωθούν σε καταναλωτές και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιοχές όπου λειτουργούν μονάδες παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.

Για το θέμα της επιστροφής ποσών σε καταναλωτές αναφέρθηκαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτη Λαδακάκο και τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Παναγιώτη Παπασταματίου με αφορμή την επικοινωνιακή εκστρατεία με τίτλο Ask4Wind που ξεκίνησε σήμερα η ΕΛΕΤΑΕΝ, για την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για τα οφέλη της αιολικής ενέργειας.

Οι κ.κ. Θωμάς και Σδούκου ανέφεραν συγκεκριμένα ότι το ΥΠΕΝ έχει ήδη εκδώσει τις απαιτούμενες αποφάσεις που αφορούν στον επιμερισμό του τέλους 1% που καταβάλλουν οι παραγωγοί ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών. Οι επιτροπές Επιμερισμού και Ενστάσεων για την απόδοση του εν λόγω τέλους για τα έτη 2015-2019 (εκτιμώμενου ύψους 25 εκατ. ευρώ) έχουν συσταθεί και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα πρόκειται να επιλυθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι εκκρεμείς ενστάσεις που αφορούν στην απόδοση του τέλους ετών 2010-2014.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι επίκειται η έκδοση νομοθετικής διάταξης που αποσαφηνίζει τον τρόπο και την διαδικασία επιμερισμού και κατανομής τέλους 1,7% που διατίθεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εγκαθίστανται σταθμοί ΑΠΕ. Σκοπός είναι η διάθεση των πόρων αυτών από τους ΟΤΑ για την υλοποίηση δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή και όρια των δήμων που εγκαθίστανται τα έργα ΑΠΕ και τα συνοδά έργα.

Τέλος, στη συνάντηση επισημάνθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο για την διευκόλυνση των έργων ΑΠΕ (με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τις ρυθμίσεις που περιέχονται στον περιβαλλοντικό νόμο για την Βεβαίωση Παραγωγού και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), καθώς και αυτές που προγραμματίζει στη συνέχεια.

Σχετικά