Ξεκινούν οι εκδηλώσεις “ΜΟΥΣΕΙΑ 2020” στην Άσκρη

ΜΟΥΣΕΙΑ- 2020

Άσκρη Βοιωτίας

Δεν φημιζόταν όμως μόνο ως πολυβότειρα η Άσκρη, αλλά και για την

νήριτον ὕλην της (511), για το πυκνό της δάσος. Μελιές την αποτελούσαν

(145), δέντρα δεινά και ὄβριμα, σκληρά και δυνατά, από το ξύλο των

οποίων ο Δίας δημιούργησε το χάλκινο γένος των θνητών….(8/8)

… Ο γαιοσείστης Ποσειδώνας ξανά με την Άσκρη πλάγιασε και εκείνη με το

πέρασμα του χρόνου του γέννησε γιό τον Οίοκλο ο οποίος πρώτος με τους

γιους του Αλωαία υπήρξε οικιστής της Άσκρης που κατέχει τα ριζά του

πλούσιου σε πηγές Ελικώνα…. (9/8)

Η παρουσία σας είναι τιμή και χαρά.

Σχετικά