Παρέμβαση Καρακάντζα για το στεγαστικό πρόβλημα του ΠΕΚΕΣ Στερεάς

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΚΕΣ

Ο Οργανωτικός Συντονιστής και όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε και δημοσίως τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Καρακάντζα, για την άμεση ανταπόκριση και την εξεύρεση λύσης στο χρονίζον πρόβλημα στέγασης της υπηρεσίας μας σε αξιοπρεπείς και λειτουργικούς χώρους. Η επίλυση αυτού του ζητήματος θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο έργο της Επιστημονικής και Παιδαγωγικής υποστήριξης όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

Σχετικά