Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021

 για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων στη Β΄Γυμνασίου και μιας (1) κενής θέσης στην Γ ΄Γυμνασίου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Μουσικό Σχολείο  Λιβαδειάς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : mail@gym-mous-livad.voi.sch.gr  μέχρι και τις 20/09/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-44117

Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των 

κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Β΄ τάξη είναι:

Γραπτά μαθήματα:

1.Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και πράξη

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και πράξη

Δι΄ ακροάσεως:

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:

1. Πιάνο 

2. Ταμπουράς.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Γ΄ τάξη είναι:

Γραπτά μαθήματα:

1.Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και πράξη

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και πράξη 

3. Ιστορία Μουσικής

Δι΄ ακροάσεως:

Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:

1. Πιάνο 

2. Ταμπουράς.

      3. ατομικό όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό

Εκ της Διευθύνσεως

Σχετικά