Στη Βουλή έφερε το θέμα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Κοιλάδα των Μουσών ο Κυριάκος Βελόπουλος

Κοιλάδα Μουσών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του:                            Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:            Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ:           «Κατασκευή ανεμογεννητριών στην Κοιλάδα των Μουσών, στη Βοιωτία»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Προβληματισμό και ανησυχία μας εκφράζουν οι κάτοικοι της Κοιλάδας των Μουσών, στη Βοιωτία για την επιχειρούμενη από ετών προσπάθεια πυκνής χωροθέτησης αιολικών πάρκων πλησίον της Κοιλάδας των Μουσών, μιας περιοχής μοναδικού φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας δέχεται σε ετήσια βάση πλήθος αιτημάτων για την εγκατάσταση μικρών ή μεγάλων αιολικών πάρκων στα υψώματα που περιβάλλουν την Κοιλάδα των Μουσών, τα οποία αντιμετωπίζει ενιαία, εγκρίνοντας όσα δεν είναι ορατά από την Κοιλάδα και απορρίπτοντας αυτά που χωροθετούνται στα όρια ή εντός του αρχαιολογικού χώρου και συνεπώς, βλάπτουν την ίδια την ύπαρξή του. Σε ό,τι αφορά στην κοιλάδα των Μουσών, πληροφορούμαστε ότι οι αρχαιολόγοι εκτιμούν, πως η εγκατάσταση 10 ανεμογεννητριών σε δεσπόζουσα θέση, στο νότιο όριο του αρχαιολογικού χώρου, η προοπτική εγκατάστασης άλλων 11 τουλάχιστον ανεμογεννητριών στον εν λόγω χώρο, τα παρελκόμενα έργα και οι διασυνδέσεις μέσης τάσης ρεύματος, που θα δρομολογηθούν στην περιοχή εξ’ αιτίας της ανάγκης ρευματοδότησης του πάρκου των ανεμογεννητριών, θα επιφέρουν μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Βοιωτίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, όσον αφορά στο θεμιτό ή μη της εγκατάστασης αιολικού πάρκου, σε εμφανές σημείο της Κοιλάδας των Μουσών, με δεδομένο ότι, ο Ελικώνας αποτελεί οροσειρά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τόπο μεγίστου ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οπότε, χρήζει προστασίας από όλους τους εμπλεκόμενους με τα εν λόγω αγαθά Δημόσιους φορείς;

2. Ποιος παράγοντας λειτουργεί πιεστικά υπέρ της επίσπευσης της απόφασης για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην άνω περιοχή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πανθομολογούμενη ως άνω πολυεπίπεδη βλάβη, η οποία θα προκληθεί από τη σχετική εγκατάσταση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σχετικά