Βελόπουλος:Απαξίωση απάντησης σε φλέγον ζήτημα σχετικό με την ασφάλεια πολιτών Βοιωτίας

sismos rigmata

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Απαξίωση απάντησης σε φλέγον ζήτημα σχετικό με την ασφάλεια πολιτών Βοιωτίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν μεσολάβησης εκτεταμένου χρονικού διαστήματος και ελλείψει βούλησης απάντησης του ΥΠ. ΕΣ. σε ερώτησή μας (του Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης) με αρ. Πρωτ. 124/07-10-2021 και θέμα: «Αντισεισμικοί έλεγχοι Δημοσίων Κτηρίων της Βοιωτίας», επανερχόμαστε, προκειμένου να σας επαναδιατυπώσουμε επιτακτικότερα το περιεχόμενο της ερώτησής μας, το οποίο αφορά το μείζον ζήτημα των αντισεισμικών ελέγχων των Δημοσίων Κτηρίων Βοιωτίας κατόπιν της επί μηνών συνεχούς και ακατάπαυστης σεισμικής δραστηριότητας στη Θήβα και στην ευρύτερη περιοχή αυτής.

«Κύριε Υπουργέ, Κατόπιν της σεισμικής δραστηριότητας που εξελίσσεται στην πόλη της Θήβας τους τελευταίους μήνες και κατόπιν της ανησυχίας που προκαλείται στους κατοίκους της, καθώς και της ευρύτερης αυτής περιοχής, επιτακτικά αναγκαίος κρίνεται ο αντισεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων της Θήβας και εν γένει του συνόλου της Περιφερείας Βοιωτίας. Δεδομένης, επίσης, της προσφάτου ανακοίνωσης περί ενεργοποίησης τμήματος ρήγματος κοντά στην πόλη, καθίσταται απόλυτη ανάγκη, εφόσον ελεγχθούν τα δημόσια κτήρια και εν γένει τα δημόσια έργα και οι υποδομές της Βοιωτίας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολικές μονάδες, επιβατικοί σταθμοί, γέφυρες), η τοπική αυτοδιοίκηση της Περιφερείας Α΄ και Β΄ βαθμού να προβεί στην άμεση αντισεισμική ενίσχυση αυτών, αν και εφόσον έχουν εντοπιστεί, είτε κτηριακές αλλοιώσεις είτε επικινδυνότητα στη δομική τους στατικότητα, προετοιμαζόμενη, κατ’ αυτόν τον τρόπο, για ένα χειρότερο ενδεχόμενο και απευκταίο σεισμικό φαινόμενο».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα της χρονικής περιόδου, κατά την οποίαν σας ετέθη η ερώτηση (7-10-2021), είναι απαράλλαχτα και τώρα – κατόπιν και της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή των Θηβών -, επαναφέρουμε στη μνήμη σας (ΥΠ. ΕΣ.) το ερώτημά μας και επιπροσθέτως το αυτό ερώτημα θέτουμε και στο ΥΜΕ, ως συνερωτώμενο Υπουργείο, το οποίο είναι εάν «έχετε προβεί, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε ελέγχους για ενδεχόμενη καταπόνηση από τους συνεχιζόμενους σεισμούς των κτηριακών ή κατασκευαστικών υποδομών της Θήβας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας της Βοιωτίας (Δομές Υγείας, Εργατικές Κατοικίες, Σχολεία κλπ.) και αν ναι, εάν επισημάνθηκε η αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων αντισεισμικής θωράκισης στα εν λόγω»;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σχετικά