Ζητείται υπεύθυνος αποθήκης από την εταιρεία “MEGAPLAST”στη Θήβα

Ο Όμιλος MEGAPLAST, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη  καινοτόμων λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την στελέχωση της νέας Παραγωγικής Μονάδας με έδρα τη Θήβα:                  

Υπεύθυνο Αποθήκης των εγκαταστάσεων παραγωγής

Περιγραφή Θέσης:

 • Διαχειρίζεται και επιβλέπει τη λειτουργία της αποθήκης
 • Προγραμματίζει και συντονίζει τις ημερήσιες εργασίες της αποθήκης
 • Έλεγχος και εκτέλεση εργασιών παραλαβών, φορτώσεων / εκφορτώσεων και αποθήκευσης α’ και β’ υλών
 • Υπεύθυνος για την επάρκεια και την μεταφορά των απαιτούμενων α’ και β’ υλών στο χώρο παραγωγής – χρήση του συστήματος αποσακκουλοποίησης.
 • Χωροταξική διευθέτηση εμπορευμάτων και επίβλεψη χώρου αποθήκης
 • Διαχείριση και παρακολούθηση αποθέματος / απογραφή της αποθήκης και ενημέρωσης του συστήματος
 • Υπεύθυνος για την επαρκή διαθεσιμότητα των ετικετών και υλικών συσκευασίας
 • Διαχειρίζεται και ελέγχει τα picking list και τις φορτώσεις των προϊόντων προς τους πελάτες (ποσότητες, συνοδευτικά έγγραφα)
 • Υπεύθυνος για την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, picking list κοκ, όπως απαιτείται
 • Φροντίζει για την καθαριότητα, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου της αποθήκης
 • Τήρηση των προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας βάσει της εταιρικής πολιτικής και νομοθεσίας
 • Εκτελεί / διαχειρίζεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια / αρμοδιότητα, όπως ζητηθεί από τον Προϊστάμενό του

Ειδικά Προσόντα / Δεξιότητες:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ – Logistics η άλλης σχετικής σχολής.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση υπεύθυνου αποθήκης
 • Κατοχή άδειας χειριστή ανυψωτικού
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση προγραμμάτων ERP και Microsoft Office
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επικοινωνίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εργασία

Παροχές Εταιρίας :

 • Advance Check up]

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο

email: hr@megaplast.gr,

  Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00π.μ  έως 17:00 μ.μ.,

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Δείτε ακόμα

Ζητούνται άτομα για εργασία από την “MEGAPLAST Α.Ε.” στη Θήβα

Σχετικά