Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Φωκίδος

Η ΕΦΑ Φωκίδος ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαλαξίδι» για χρονικό διάστημα Οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ View Fullscreen

Σχετικά