Προσλήψεις 119 ατόμων στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαεννέα (119) ατόμων, ήτοι σαράντα δύο (42) ατόμων πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα επτά (77) ατόμων μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Προκήρυξη εδώ View Fullscreen

Σχετικά