Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων -Πιθανή δυσλειτουργία στα χωριά της Δ.Ε. Θεσπιών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ –ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους των Κοινοτήτων της Δ.Ε.Θεσπιών, πως πιθανή δυσλειτουργία στην παροχή πόσιμου νερού, την Τρίτη 13-12-22, θα οφείλεται σε καθαρισμό της δεξαμενής του Κεφαλαρίου.

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει εγκρίνει δαπάνη καθαρισμού των δεξαμενών ύδρευσης και οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα γίνει ο καθαρισμός των δεξαμενών επιλέχθηκε λόγω της μειωμένης ζήτησης που συνεπάγεται λιγότερο ή καθόλου χρόνο διακοπής της ύδρευσης.

Ζητούμε την κατανόηση των Δημοτών μας.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων

Σχετικά