Έκθεση Ζωγραφικής των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Παραλίας Διστόμου

Ο φανταστικός μου φίλος κι εγώ” είναι το θέμα της Έκθεσης Ζωγραφικής των μαθητριών και των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Παραλίας Διστόμου.

Σχετικά