Ζητείται Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια για το Διαγνωστικό Κέντρο της ΒΟΙΩMEDICA στη Θήβα

Η ΒΟΙΩMEDICA,ένα από τα μεγαλύτερα Διαγνωστικά Κέντρα της Στερεάς Ελλάδας στη πόλη της Θήβας, με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση του μικροβιολογικού τμήματος:

Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια 4ωρη Απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση αιμοληψιών και τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως  εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkantzoras@diagnostikothivon.gr

Σχετικά