Εξετάσεις  της Ελληνικής Pisa στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας – Ποια σχολεία επιλέχθηκαν στη Βοιωτία

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 36276/ΓΔ4/8.4.2024 (Β ́ 2174) Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα διεξαχθούν πανελλαδικά οι εξετάσεις  της Ελληνικής Pisa,  για το σχολικό έτος 2023-2024  για μαθητές/τριες της ΣΤ ́ τάξης 330 Δημοτικών σχολείων και της Γ ́ τάξης 330 Γυμνασίων της χώρας (6.000 μαθητές).

 Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, οι σχολικές μονάδες που έχουν επιλεγεί είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 Δημοτικό Σχολείο Τραγάνας
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού
 Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου – Πλατάνου
 Δημοτικό Σχολείο Δυτ. Φραγγίστας
 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Ευβοίας
 Δημοτικό Σχολείο Πολιτικών
 Δημοτικό Σχολείο Κ. Τιθορέας
 Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών
 Δημοτικό Σχολείο Μώλου
 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών
 Δημοτικό Σχολείο Ανθηδόνας
 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας – Παππειον
 14 ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
 3 ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
 14 ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
 6 ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
 4 ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
 1 ο Δημοτικό Σχολείο Στυλίδας
 2 ο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Ημερήσιο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Δαύλειας Βοιωτίας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ερατεινής Φωκίδας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Κ. Τιθορέας Φθιώτιδας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Στενής Εύβοιας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Δελφών Φωκίδας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Σκύρου
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Μαρμαρίου Εύβοιας
Ημερήσιο Γυμνάσιο Αράχοβας Βοιωτίας- Καραϊσκάκειο
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Γαλαξιδίου Φωκίδας
2 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδειάς
Ημερήσιο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ασωπίας Βοιωτίας
Γυμνάσιο Αντίκυρας
4 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Θήβας «Ηράκλειο»
2 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Θήβας – Πινδάρειο
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Βαθέος Αυλίδας
1 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Θήβας – Ισμήνιο
 6 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαμίας
 Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαμίας
 7 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαμίας
 Ημερήσιο Γυμνάσιο Ψαχνών Ευβοίας
 2 ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαμίας

Η συμμετοχή των επιλεγμένων σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτική.

Οι  εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 σε θέματα που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αξιοποιούνται για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για προτάσεις βελτιώσεων στα Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στη διδακτική μεθοδολογία, για προσεγγίσεις συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Σχετικά