Εκλογές στο ΤΕΕ Αν. Στερεάς: Συνέντευξη του επικεφαλής του συνδυασμού Ανοιχτή Κίνηση Μηχανικών, Βασίλη Τσώμου

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 οι μηχανικοί των νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας καλούνται να επιλέξουν μέσω εκλογικής διαδικασίας την επόμενη σύνθεση της Αντιπροσωπείας και του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του τοπικού Περιφερειακού τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Η παράταξη Ανοιχτή Κίνηση Μηχανικών (ΑΚΜΗ) συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία με έμπειρους αλλά και νέους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού, Βασίλης Τσώμος, απαντά σε 6 ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές:

 1. Γιατί πήρατε την απόφαση να συμμετέχετε στις Εκλογές του ΤΕΕ στις 19 Μαΐου

Καταρχήν σκοπός του συνδυασμού μας είναι η ανάδειξη ενός νέου, ανοιχτού και με σύγχρονες αντιλήψεις Περιφερειακού Τμήματος. Τα ζητήματα στη λύση των οποίων μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το Περιφερειακό μας Τμήμα είναι αρκετά και σύνθετα. Σε αυτά εξάλλου σκοπεύουμε και δεσμευόμαστε να εστιάσουμε την προσοχή μας. Όπως κάθε Περιφερειακό Τμήμα, έτσι και το Τμήμα της Ανατολικής Στερεάς έχει τη δική του δυναμική και μέσω διατύπωσης ορθολογικών προτάσεων και συμβουλών προς την τοπική αλλά και κεντρική διοίκηση δύναται να αποτελέσει έναν από τους μοχλούς για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε πολλά επίπεδα. Επίσης, έχοντας την ευθύνη, μέσα από ένα προγραμματικό πλαίσιο δράσεων κι ενεργειών, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των Μόνιμων Επιτροπών στους τομείς αρμοδιοτήτων τους καθώς και τη δημιουργία συγκεκριμένων Ομάδων Εργασίας με θεματολογία αντίστοιχη των ειδικοτήτων του επαγγέλματός μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση που οι συνάδελφοι μηχανικοί επιλέξουν την παράταξή μας ώστε να έχει την ευθύνη της διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος, δεσμευόμαστε ότι ο Πρόεδρος δε θα λαμβάνει την προβλεπόμενη αντιμισθία προκειμένου να συμπληρώνεται το απαιτούμενο ποσό για την αποζημίωση των Ομάδων Εργασίας που θα συσταθούν.

 1. Πως δημιουργήθηκε η «Α.Κ.ΜΗ»

Ο συνδυασμός μας δημιουργήθηκε μέσα από τον έντονο προβληματισμό για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει το Περιφερειακό μας Τμήμα σε επίπεδο τεχνικής συμβουλής μέσω ενεργής παρουσίας με προτάσεις απέναντι στην κεντρική διοίκηση ή στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τις κατασκευές μεγάλων τοπικών κομβικών έργων, με την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος, τις ενέργειες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και τις ενέργειες για τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός μας. Ειδικότερα, μια αρχικά μικρή ομάδα συναδέλφων, όπως ο Τσώμος Αθανάσιος, ο Κολιόπουλος Κωνσταντίνος και ο Βλαχοπάνος Ευάγγελος αποτέλεσαν τη μαγιά για τη δημιουργία του συνδυασμού εμπνέοντας στη συνέχεια ένα μεγάλο σύνολο συναδέλφων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες οι οποίοι συστρατεύτηκαν με κοινό στόχο τον οποίο πλαισιώνουν στηρίζοντας τον είτε μέσω της υποψηφιότητας τους είτε χωρίς.

 1. Στην ανακοίνωσή σας κάνατε λόγο για “κλειστού τύπου Διοίκηση”, μέχρι σήμερα. Τι ακριβώς εννοείτε;

Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετά έτη, πολλοί συνάδελφοι αισθανόμαστε απογοήτευση λόγω του μη ενεργού ρόλου του Περιφερειακού μας Τμήματος στα τοπικά τεχνικά δρώμενα. Επίσης, οι διοικήσεις του παρελθόντος αφενός μεν δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία στα κοινά καθημερινά προβλήματα των μελών του για την ανάδειξη αυτών και προσπάθεια επίλυσής τους, αφετέρου, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ κανένα σύγχρονο τεχνολογικό μέσο για την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων για τις σημαντικές μεταβολές στη νομοθεσία προκειμένου να διευκολύνει το έργο τους, είτε των μηχανικών από την πλευρά της Δημόσιας διοίκησης είτε από την πλευρά των ιδιωτών.

 1. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου;

Καθημερινά ο μηχανικός καλείται να αντιμετωπίσει ένα πλήθος προβλημάτων είτε αυτό προκύπτει από το ελεύθερο επάγγελμα, είτε από τη μισθωτή εργασία σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα όπως:

 • η δυσχέρεια π.χ. στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την υλοποίηση οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημοσίου έργου
 • η αυστηρότητα της νομοθεσίας απέναντι στο τυχόν ανθρώπινο λάθος του μηχανικού σε συνδυασμό με τη δαιδαλώδη νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές απαιτείται να πραγματοποιηθούν μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια
 • ένα ελεύθερο σύστημα αμοιβών συμπιεζόμενο μόνιμα προς τα κάτω, χωρίς να ανταποκρίνεται τόσο στην απαιτούμενη και προβλεπόμενη ποιότητα όσο και στις ολοένα και αυξανόμενες ευθύνες που συνοδεύουν τις  παρεχόμενες υπηρεσίες
 • η αυξημένη φορολόγηση του ελεύθερου επαγγελματία
 • η υποστελέχωση δημοσίων υπηρεσίων η οποία επιβαρύνει αμφίδρομα  το έργο τόσο των ελεύθερων επαγγελματιών όσο και των μηχανικών που τις απαρτίζουν

Προβλήματα τα οποία συνθέτουν ένα δυσμενές εργασιακό πλαίσιο για εμάς χωρίς κάποιο ιδιαίτερο “κέλυφος” προστασίας.

Μια πρακτική αρχική πρότασή μας για τη διευκόλυνση κι εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας  είναι η ανάθεση εργασιών ψηφιοποίησης σημαντικού αριθμού σχεδίων και αρχείων για τη δημιουργία μιας ελεύθερα προσβάσιμης βάσης δεδομένων η οποία αποτελεί ενέργεια που αν επιλεχθούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διοίκησης, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθεί.

 1. Είστε αισιόδοξος για το μέλλον το κλάδου. Θα συστήνατε σε ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες να επιλέξει το επάγγελμα του μηχανικού;

Ο κλάδος μας τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα στην εποχή των μνημονίων επλήγη έντονα σε τέτοιο βαθμό που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο κύμα μετακίνησης συναδέλφων μηχανικών προς το εξωτερικό. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει ανακάμψει ιδιαίτερα μέσα από τις απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει η ίδια η νομοθεσία στα φυσικά πρόσωπα, μέσα από την κατασκευή μεγάλων έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και μέσα από προγράμματα υλοποίησης έργων για εξοικονόμηση πόρων.

Σε κάθε περίπτωση το επάγγελμα του μηχανικού όπως διαχρονικά άλλωστε συμβαίνει θα αποτελεί το σημαντικότερο κρίκο της σύνθετης αλυσίδας υλοποίησης των μικρών ή μεγάλων έργων. Με την κατάλληλη θωράκιση του κύρους του από την πολιτεία θα συνεχίσει να είναι από τις πρώτες επιλογές πολλών υποψήφιων στις πανελλήνιες εξετάσεις.

 1. Μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα;

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των εκλογών. Το κλίμα που εισπράττουμε από τους συναδέλφους μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι.

Μιλώντας με αθλητικούς όρους, καταθέτοντας μια πρόταση με έναν πλήρη συμπληρωμένο αριθμό υποψηφίων νέων αλλά και έμπειρων συναδέλφων, σίγουρα δεν είμαστε το «outsider». Το δικό μας ντέρμπι αυτήν την Κυριακή ξεκινά στις 8:00 το πρωί και λήγει στις 7:00 το απόγευμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε νικητή και πρωταθλητή…!!

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η επόμενη μέρα των εκλογών πρέπει να μας βρει ενωμένους για το καλό του Επιμελητηρίου και γενικότερα τον κλάδο των Μηχανικών και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτήν την εκλογική διαδικασία.

Δείτε τους/τις υποψήφιους/ες

Κάλεσμα της Ανοιχτής Κίνησης Μηχανικών για τις εκλογές στο ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς

Σχετικά