Βαρύ πρόστιμο σε κτηνοτρόφο στο Δίστομο από την Πυροσβεστική Λιβαδειάς

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.171,875€, την 25/05/2024 από
ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λιβαδειάς, σε ημεδαπό – διότι προέβη σε
καύση άχυρων και κοπριών , σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του, κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Διστόμου του δήμου
Διστόμου – Αράχωβας -Αντίκυρας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κωνσταντίνος Αγ. Πούλος
Πύραρχος

Σχετικά