Ζητούνται Jointer – Τεχνικοί Εγκατάστασης Καλωδίων από τα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε” στη Θήβα

Η Hellenic Cables,

η οποία δραστηριοποιείται από το 1950  με την παραγωγή ενός ευρύ φάσματος καλωδίων, αναζητά για το εργοστάσιο της στη Θήβα :

Jointer Τεχνικούς Εγκατάστασης ΚαλωδίωνΣυναρμολογητές Συνδέσμων Καλωδίων Υψηλής Τάσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ    

•    Συναρμολόγηση συνδέσμων ενεργειακών καλωδίων υψηλής  τάσης (με χειρωνακτική εργασία)
•    Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή καλωδίων
•    Χρήση ειδικού εξοπλισμού και εργαλείων για την εγκατάσταση καλωδίων
•    Επιλογή κατάλληλου είδους καλωδίου ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
•    Εκτέλεση εργασιών σε πολλές περιοχές της χώρας, με δυνατότητα ταξιδιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•    Πτυχίο ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης (θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν)
•    Επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•    Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος 
•    Πρότερη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
•    Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και εκτός έδρας αποζημίωση
  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, βάσει διεθνών προτύπων
  • Πρόσθετη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας
  • Δυνατότητα μετακίνησης με εταιρικό μέσο
  • Πριμ Παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 hr@hellenic-cables.com

Σχετικά