ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Σωτηρόπουλου για τα έργα της Π.Ε Βοιωτίας και ενδεχόμενη ζημιά του δημοσίου

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ   του περιφερειακού συμβούλου Κώστα Σωτηρόπουλου προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς,με θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣTA ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΒ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σε διαγωνισμούς έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, τίθενται αρκετές φορές στις διακηρύξεις, όροι που περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερόμενων υποψηφίων αναδόχων. Πέραν των όρων που προβλέπονται στις ενιαίες πρότυπες διακηρύξεις, ζητούνται σε αρκετές περιπτώσεις πρόσθετη εμπειρία, ιδιαίτερα οικονομικά στοιχεία κ.α., καθ’ υπέρβαση των όσων ορίζονται από τον νόμο για τις κατά περίπτωση καλούμενες τάξεις εργοληπτικών πτυχίων. Αυτό μάλιστα, δεν συμβαίνει σε κάποια έργα ιδιαίτερης τεχνικής δυσκολίας, όπως το πνεύμα του νόμου ορίζει, αλλά σε…

Διαβάστε Περισσότερα