ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

1 Γερασίμου  Σταυρούλα

2 Κοντελές  Κωνσταντίνος

3 Τζωρτζακάκη  Εμμανουέλα

4 Βραχάτης  Ιωάννης

5 Παπαδημητρίου  Μαρία- Ειρήνη

6 Τσάλας  Κωνσταντίνος

7 Χονδρού  Αθανασία

8 Σμυρναίου  Χρυσούλα Άννα

9 Καραμπέτσος  Μιχαήλ Άγγελος

10 Μπεϊνά  Ιωάννα

11 Καλογρηάς  Νικόλαος

12 Σταυρόπουλος  Ιωάννης

13 Κάφαλη  Ευδοξία

14 Νταλιάνης  Λουκάς

15 Κυργιοπούλου  Ευσταθία

16 Βλάχου  Ιωάννα

17 Μασούρας   Γεώργιος

18 Γκουράρος  Αθανάσιος

19 Τριανταφύλλου  Λουκία

20 Παλμέ  Χαρίκλεια Μαρία

21 Ιωάννου  Βασίλειος-Ιωάννης

22 Γούλα  Αγλαϊα

23 Αίσωπος  Γεώργιος

24 Ιωάννου  Παναγιώτης

Η Διευθύντρια

  Κοροπούλη Παρασκευή

Σχετικά