Υπογραφή Σύμβασης για την Αγροτική Οδοποιία των Δ.Ε. Βαγίων, Θίσβης και Πλαταιών

Υπεγράφη, την 1/7/2019,  από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου η σύμβαση με την εταιρεία  “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.” για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ , ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 86.096,10 € (με ΦΠΑ 24%), το οποίο υλοποιείται με την από 11/04/2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων από πιστώσεις της ΣΑΕ566.

Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και αφορά την αποκατάσταση φθορών στο σύνολο του δικτύου των αγροτικών δρόμων λόγω των καιρικών φαινομένων, του κυκλοφοριακού φόρτου και των εν γένει ζημιών που προκύπτουν και προκαλούν την επιδείνωση της βατότητας αυτών, στα γεωγραφικά όρια των δημοτικών ενοτήτων Βαγίων, Θίσβης και Πλαταιών. Προθεσμία υλοποίησης του έργου καθορίζεται  έξι (6) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σχετικά