ΑΣΕΠ: Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δ. Θηβαίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», που εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά