Σκούμας:Καμία απάντηση για τη διαρροή στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ Θήβας

Και για τη διαρροή στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ Θήβας; 

Καμία απάντηση ακόμα! Αν και υπάρχει λήψη αποτελεσμάτων από το Φεβρουάριο η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση αρνείται να ενημερώσει τους πολίτες, το δημοτικό συμβούλιο και εμένα ως αιτούντα. 

Ας αφήσει το άσυλο στο Πανεπιστήμιο ο Μητσοτάκης και ας ασχοληθεί με το άσυλο της ανομίας στην περιφέρεια που ηγείται μέχρι σήμερα ο ανιψιός του Μπακογιάννης και οι λοιποί υπεύθυνοι. 

Πώς θα καταλυθεί αυτό το άσυλο της συγκάλυψης; 

Θα μας αναφέρει τα μέτρα που θα λάβει στην συγκεκριμένη περίπτωση που προσβάλλεται με τέτοιο βίαιο τρόπο το περιβάλλον και δεν κάνει ενέργειες η αρμόδια αρχή;

Πότε και πώς θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και η νομιμότητα;

Μέχρι πότε θα μεταφέρονται τα στραγγίσματα παρόλο που απαγορεύεται; 

Ο νόμος της σιωπής; 

Πότε θα μάθουν οι Θηβαίοι πολίτες τι γίνεται στο ΧΥΤΑ; Υπάρχουν εποπτικές αρχές σε αυτό τον τόπο; 

Υπάρχει δικαιοσύνη;

Σχετικά