Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας

Με πρόταση του πρώην προέδρου του Φ.Σ. Θήβας κ. Σεραφείμ Ζήκα , η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

           Πρόεδρος                    Παπαναστασίου Ξενοφών του Παναγιώτη

            Αντιπρόεδρος             Παναγιώτου Γεώργιος του Αναστασίου

            Γεν. Γραμματέας         Χουχούμης Αλέξανδρος του Λουκά

            Ταμίας                          Καραμπιτσάκου Στέλλα του Παναγιώτη        

            Μέλος                          Ζήκας Σεραφείμ  του  Βασιλείου

Σχετικά