Ζητείται προσωπικό από την εταιρία ” Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ” στη Θήβα

Η Εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, με ηγετική θέση στον κλάδο της, αναζητεί για την Εγκατάσταση της στην Θήβα, περιοχή ΒΙΠΕ Θήβας, Εργάτες Θερμοκηπίου για άμεση πρόσληψη, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Βασικές αρμοδιότητες

  • Εργασίες Συσκευασίας
  • Εργασίες Φύτευσης και διαλογής Φυτών
  • Υποστηρικτικές εργασίες Παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου

  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
  • Υπευθυνότητα και Συνέπεια
  • Ομαδικότητα και Πνεύμα Συνεργασίας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο θερμοκηπίου

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για την δήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email logistics.thiva@spirou.gr ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο  22620 80603 – Αγροτικός Οίκος Σπύρου, ΒΙΠΕ Θήβας, 32 200  Θήβα

Σχετικά