Ζητείται Hλεκτρολόγος -Μηχανικός σε τεχνική εταιρεία στη Θήβα

Τεχνική εταιρεία αναζητά, για τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα,

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό απόφοιτο ΤΕΙ/ΙΕΚ  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thiva1@entelecheia.gr

Σχετικά