Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορχομενού

Πρόσληψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του στους παιδικούς σταθμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού (Δ/νση:28ης Οκτωβρίου 50, τηλ: 2261351105). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κ. Φορτάτου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου δηλ. από 23/05/2023 έως 29/05/202

Σχετικά