Σερέτης: Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα για τις εγκαταστάσεις του Κ.Υ Σχηματαρίου

Το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού 1.749.800€…

Υπογράφηκε σήμερα από το Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη  η Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας, σε τμήματα, του Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», προϋπολογισμού 1.749.800€.

Πρόκειται για έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU με Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), και η Έγκριση τεύχους Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, σε τμήματα, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.

«Ένα πάγιο αίτημα ετών που αφορούσε την κτιριακή κατάσταση του Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου ήδη δρομολογείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας της χώρας  σε συνεργασία του Υπουργείο Υγείας , του ΤΑΙΠΕΔ και των ΥΠΕ από πόρους του ταμείου ανάκαμψης (RRF)», σημειώνει ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης.

Σχετικά