Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  – Μηχανικός Βάρδιας από την Megaplast στη Θήβα

Ο Όμιλος Megaplast S.A., ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση του νέου εργοστασίου με έδρα τη Θήβα:

Μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο Μηχανικό  – Μηχανικό Βάρδιας   

Σκοπός της θέσης:  Η υποστήριξη στην αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου παραγωγής, την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής, την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών, καθώς και η επίβλεψη των διαδικασιών του εργοστασίου.

Περιγραφή θέσης:

 • Συνεχής επίβλεψη της ορθής λειτουργίας, της απόδοσης και της παραγωγικότητας  του Η/Μ εξοπλισμού παραγωγής.
 • Εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής και τήρηση των εγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διασφάλιση ποιότητας τελικού προϊόντος
 • Καταμερισμός εργασιών, επίβλεψη των υπεύθυνων βάρδιας και χειριστών
 • Ενημέρωση (Reporting) στον Προϊστάμενο Παραγωγής
 • Συντονισμός και επιδιόρθωση εκτάκτων βλαβών
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση των υπεύθυνων βάρδιας και χειριστών
 • Ποιοτικός έλεγχος και έγκριση έτοιμων προϊόντων
 • Υποβολή αιτήσεων για προμήθειες ανταλλακτικών και βοηθητικών υλικών παραγωγής στον βοηθό Παραγωγής

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού [ΑΤΕΙ]
 • Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον [επιθυμητό]
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, καθορισμού προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου
 • Αρίστη γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Ομαδικό και συνεργάσιμο πνεύμα

Παροχές Εταιρείας:

 • Σύγχρονο, φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, αναλόγως προσόντων
 • Ένταξη στο σύστημα Bonus της Εταιρείας
 • Ιδιωτική Ασφάλιση [Ιατροφαρμακευτική & Ζωής]
 • Καθημερινές παροχές [ελαφρύ γεύμα κ.α.]
 • Άριστη εκπαίδευση σε Η/Μ εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο

Email: hr@megaplast.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00 π.μ.  έως 17:00 μ.μ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Δείτε ακόμα

Ζητούνται Χειριστές Μηχανημάτων Παραγωγής – Extruder από την “MEGAPLAST” στη Θήβα

Σχετικά