Η “ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.” στον Ελεώνα Θηβών ζητά χειριστές μηχανών παραγωγής

Η βιομηχανία παραγωγής δομικών NOVAMIX – ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. επιθυμεί να προσλάβει τη στελέχωση των νέων γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της στον Ελαιώνα Θηβών,

Χειριστές μηχανών παραγωγής

Κύριες αρμοδιότητες

  • Τροφοδοσία Α’ υλών
  • Χειρισμός επίβλεψη και ρύθμιση των μηχανών παραγωγής
  • Τήρηση κανόνων ασφαλείας, καθαριότητας και ευταξίας

Απαραίτητα προσόντα

  • Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον
  • Οργανωτικότητα στην εργασία
  • Συνεργατικότητα
  • Επιθυμητό πτυχίο τεχνικής κατευθυνσης μηχανολογου / ηλεκτρολόγου / ψυκτικού ή εμπειρικός μηχανικός

Η εταιρεία προσφέρει

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης

Bιογραφικά στο hr@novamix.gr

Διαβάστε επίσης

Η “ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.” στον Ελεώνα Θηβών αναζητά χειριστή μηχανών χρωματισμού

Σχετικά