Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Δήμου Λεβαδέων-Δείτε τα θέματα

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης , την Τετάρτη 29-5-2024 και ώρα 20:00 κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : κας . ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ

                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        Ι. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Ανανέωση – επέκταση της αριθμ. 12554/19.07.2022 Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας “ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάσης Χρήστος

IΙ. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος
 3. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος
 4. Έγκριση Παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιανός Γεώργιος

IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. ΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Δήμαρχος Καραμάνης Κ. Δημήτριος
 2. ΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Δήμαρχος Καραμάνης Κ. Δημήτριος
 3. Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Σωματείου με την επωνυμία Εταιρεία Περιφέρειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και του Δήμου Λεβαδέων Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κα . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 4. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά την περίοδο 2024 – 2025 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κα . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙV.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ . Αγνιάδης Παναγιώτης.

V ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2024

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Καφρίτσας Δημήτριος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

Σχετικά