Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων-Δείτε τα θέματα

Σας προσκαλούμε στην9η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 19:30 , στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  κατ’ εφαρμογή   των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και με το αρθ.6 του Ν.5056/2023.

Α/ΑΠεριγραφή θέματος
  •  

1. Περί της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)

2. Περί της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)

3. Περί έγκρισης της υπό αρθιμ.91/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)

4. Περί έγκρισης της υπό αρθιμ.94/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)

5. Περί έγκρισης της  6ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος Αραπίτσας Γεώργιος)

6. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.96/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την λήψη απόφασης επανακαθορισμού των τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος Νιάρος Γεώργιος)

7. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.97/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την  εφαρμογή νέου κανονισμού (Ν.4849/2021 ΦΕΚ 207/Α/05- 11-2021 άρθρο 28) Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος Νιάρος Γεώργιος)

8. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.99/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος Νιάρος Γεώργιος)

9. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.98/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , έτους 2024.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος Νιάρος Γεώργιος)

10. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.101/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που αφορά  το κλείσιμο  της Κεντρικής Πλατείας Μαυρομματίου περιμετρικά  από 14/06/2024 έως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και τις επίσημες γιορτές και αργίες  και ώρες από 20:00 έως 02:00.(Εισηγητής Κος Γενικός Γραμματέας Δάρρας Σταμάτιος)

11. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.60/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό θέσης στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου.(Εισηγητής Κος Γενικός Γραμματέας Δάρρας Σταμάτιος)

12. Περί έγκρισης της υπό αριθμ.86/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό θέσης στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Θεσπιών.(Εισηγητής Κος Γενικός Γραμματέας Δάρρας Σταμάτιος)

               ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου  
      ΝΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

Σχετικά